За нас

CEPSA (Испанска Петролна Компания) е енергийна компания която работи във всеки аспект на производството на масла, с близо 12,000 човека персонал.

Компанията се занимава със сондаж на нефт и натурален газ и производствени дейности, рафиниране, транспорт и продажба на сурови нефтови и газови деривати, когенерация, и продажба на биогорива и енергия.


CEPSA е на пазара от повече от 80 години и се радва на успеха да стане една от първите испански топ компании, като същевременно и постепенно разширява и своето международно присъствие, продавайки продуктите си по целия свят.

Присъства в енергийният сектор от 1929, когато се учредява като първата частна петролна компания на Испания. Оперираща на всички континенти, CEPSA® е една динамична фирма с новаторски дух, която в течение на обширната си история е превърнала в свой отличителен белег старателното проучване на производителните процеси и развитието на нови продукти. С утвърден имидж на превъзходен предприемач, днес CEPSA® поддържа твърдата позиция да задоволява потребностите на клиентите си, качество с което групата се характеризира от самото си създаване.

Днес CEPSA работи в Алжир, Мароко, Бразилия, Канада, Колумбия, Египет, Панама, Перу, Холандия, Белгия, Англия и Португалия.Мисия на компанията

CEPSA се ръководи от убеждението, че генерирането на печалби е неразривно свързано със способността да се отговаря на очакванията на обществото.

Това е ясно изразено в мисията на компанията: "Ние сме конкурентоспособна енергийна и петролна компания ангажирана да удовлетворява очакванията и потребностите на обществото, околната среда и потребителите".

В желанието си да върви напред, компанията е основала корпоративната си визия: "Да бъдем отговорни в ръководенето на ресурсите и във всички инициативи, насочени към нашите партньори".

Основните принципи формират част от културата на компанията. Те целят да запазят доверието на акционерите, отговaряйки на Мисията на CEPSA и действията им ясно да очертават Корпоративната Визия.

 • Уважение към хората, правата и разнообразието.
 • Ангажимент към Корпоративната Визия, Мисия и Основополагащи принципи.
 • Прозрачност на управлението и потока на информация.
 • Качество на продуктите, услугите и дейностите.
 • Безопасност на процесите, инсталациите, услугите и продуктите.CEPSA® LUBRICANTES

CEPSA® LUBRICANTES е основана в края на 1995 година, като изцяло е собственост на CEPSA®. Дейността и покрива производството и продажбата на смазки греси, базови масла и парафини. Чрез своя отдел за проучване и разработки, CEPSA® Lubricantes извършва техническото развитие на новите формули на смазващите материали в съответствие с най-новите течения на пазара и в сътрудничество с водещите световни произведители на моторни превозни средства, двигатели и техника. Като резултат от тези общи усилия и проектите на фирмата за непрекъснати иновации, CEPSA® Lubricantes e удостоена със следните Сертификати за качество: ISO 9001:200, ISO/TS 16949:2002 и Environmental Management ISO 14001:1996.

CEPSA® LUBRICANTES е водеща на Испанския пазар на смазочни материали и понастоящем консолидира своето присъствие на световния пазар, като в момента развива дейност на територията на 20 страни и 5 континента.
CEPSA в твоя живот.

Всички знаем какво ни дават нефтените продукти – енергия, топлина и светлина. Истината, обаче, е че тяхната употреба отива по-далеч от това, оказвайки въздействие върху много други аспекти от нашия живот.

Вижте някои от крайните продукти и употреби, в които влиза използването на нефтени деривати и как чрез своите продукти, CEPSA има силно присъствие в нашето ежедневие.

У дома.

 • Гориво за отпление. Горивото, използвано в отоплителни системи и бойлери за топла вода, представлява дизелово гориво с определени добавки, които увеличават отоплителната сила, в сравнение с други дизелови горива, използвани при същите условия. CEPSA произвежда дизел в три от своите рафинерии.
 • Парафин. Това вещество може да се съхранява на стайна температура, също така е биоразградимо и не изпуска никакви вредни вещества. Парафинът успешно измества пчелния восък, благодарение на своята ниска цена и широка приложимост. Сред най-известните приложения на парафина е производството на всякакви видове свещи. CEPSA произвежда и продава различни видове парафин в своя завод в Испания.
 • Синтетични влакна. Една от основните суровини за производство на синтетични влакна е суровият нефт. Той се дестилира за да се получат субстанциите, които действат като отправна точка за добиването на синтетични влакна. С помоща на други процеси, синтетичните влакна се използват в текстилната индустрия, използвани самостоятелно или в комбинация с други натурални влакна (памук, лен, вълна). Едно от общите неща в широката гама на производството на влакна е полиестерът. Той съдържа в себе си, т.нар. терефталова киселина (PTA), продукт, произвеждан от CEPSA Quimica в заводите й в Испания и Канада.
 • Пластмаса РЕТ. Един от най-разпространените видове пластмаса е полиетиленов терефталат (РЕТ), много често използван при производството на бутилки за безалкохолни напитки. Този продукт е разработен за да изпълнява свойства като прозрачност, нестандартност, издръжливост и устойчивост при употреба в контакт с хранителни продукти и допълнителното предимство, че се рециклира лесно. CEPSA Quimica произвежда в своите заводи в Канада и Испания пречистена терефталова киселина, която е суровина за производство на РЕТ.
 • Поликарбонати. Видовете пластмаси, принадлежащи към тази група са силни, лесни за оформяне и се използват в най-различни сфери, включително и в електрониката. Те са суровината за производство на CD, DVD и редица компютърни компоненти. Една от суровините за производство на поликарбонати е фенолът, продукт, произвеждан от CEPSA Quimica.
 • Суровина за перилни препарати. Сапунът е най-често използваният почистващ препарат. Тъй като мазнините, използвани за производство на сапун били оскъдни по време на войните през миналия век, химиците се насочват към разработването на друг продукт, който би могъл да изпълнява същите функции. Най-често използвания материал за производство на биоразградими перилни препарати в момента е линейният алкилбензен (LAB), дериват произведен от CEPSA Quimica, в заводите й в Канада, Испания и Бразилия.
 • Електричество. Консумацията на електрическа енергия нараства правопропорционално с повишаването на жизнения стандарт. Именно това повишаване води до използването на много електро уреди, които се нуждаят от електричество за да функционират. Електричеството се генерира от трансформацията на различни видове неелектрическа енергия в електрическа енергия. CEPSA произвежда електричество в нейните заводи за комбинирано производство на енергия, които в допълнение на електроенергията, произвеждат топлинна енергия (от пара), която CEPSA използва за индустриалните си нужди.

На пътя

 • Асфалтови мембрани. Едно от свойствата на асфалта е неговата водонепромокаемост, тъй като той не се влияе от влага и е ефективен срещу пропускане на вода. Тези свойства правят асфалта много подходящ за изолации на тераси, покриви и дворове. В тези случаи се използват асфалтови мембрани, произведени посредством използването на битум и асфалт. CEPSA произвежда асфалт в рафинерията „Тенерифе” и в ASESA (в която CEPSA  има 50% дялово участие).
 • Асфалт. Получените от дестилацията на суров нефт асфалт и битум не са просто самостоятелен продукт, а широка гама от материали с различни приложения, въпреки че са най-известни като суровина за направа на пътна настилка. CEPSA произвежда този продукт в рафинерията „Тенерифе” и в асфалтовата рафинерия ASESA (Asfalto Espanoles S.A., 50% CEPSA).
 • Бутан. Той е един от т.нар. „Втечнени нефтени газове” (LPG). Това е лек продукт, получен от суров нефт. Основната разлика между бутана и пропана (друг вид LPG) е, че температурата на изпраряване на бутана започва от около 0ºС. Именно поради тази причина той трябва да се съхранява на закрито и на топло място през зимата. Основно се използва за домакински нужди като готвене, отопление и топла вода. CEPSA добива този продукт в трите си рафинерии и го продава по бензиностанциите и го доставят до дома. Бутанът се съхранява в съдове от неръждаема стомана, които са леки и  максимално безопасни.
 • Боя. Боята е химичен продукт, използван за покритие и декорация на всякакви видове повърхности. Цялата гама от бои е налична на пазара и има индустриално, художествено и домакинско приложение. Боите се изработват от разтворители, основно нефтопродукти, които CEPSA произвежда в своите рафинерии.
 • Индустриално масло. Индустриалното масло е смазочно масло с определени добавки, което може да осигури необходимото смазване, като се адаптира към оборудването, системата или механизма, за които е предназначено. CEPSA получава тези продукти в своя завод за производство на смазки и бутилиране в Испания и предлага широка гама продукти под двете марки CEPSA и ERTOIL.
 • Автомобилен дизел. Той е микс от въглеводороди, получени от дестилирането на суров нефт. Използва се като гориво за дизелови двигатели. CEPSA произвежда автомобилен дизел в трите си рафинерии, като наскоро започва да продава и нов вид автомобилен дизел – OPTIMA, който успява да подобри работата на двигателя, благодарение на една изключителна комбинация от добавки.

В небето

 • Авиационно гориво. Най-голямото търсене в момента е към продукти, насочени да посрещат нуждите от енергия. Тази група включва керосина, продукт, получен от дестилиран нефт, който е основа за производство на различни видове гориво, използвани при реактивни двигатели.

В морето

 • Корабни масла. Тези масла имат определени добавки, които им позволяват да се използват при корабни двигатели. CEPSA произвежда тези продукти в своя завод за масла в Испания и ги продава на най-големите пристанища по света под трите марки: CEPSA, ERTOPIL и MOBIL.
 • Бункерно гориво. Тези горива се състоят основно от газьол и течни горива. Те са едни от най-тежките фрекции на суровия нефт и преди да бъдат пуснати на пазара се разглеждат в различни звена на рафинерията, с цел да се достигнат определените търговски спецификации. CEPSA получава тези продукти в своите три рафинерии и е един от основните снабдители на пазара.
 • Стъклопласт. Нефтохимичните деривати включват в себе си разнообразие от продукти, които смесени и обработени, се използват за производството на други продукти, които, от своя страна, също могат да бъдат транформирани. Стъклопластът има много полезни свойства – топлоизолация, издръжливост към киселини и високи температури, също така се използва при производството на корпусите на ветроходните лодки. Неговият състав включва фенол, продукт, произвеждан от CEPSA Quimica в завода в Испания.
 • Синтетични влакна. Синтетичните текстилни влакна могат да бъдат произведени от процеси, произвеждащи смоли, които веднъж изпредени и втвърдени, стават гъвкави, леки и здрави влакна. Произвеждат се от т.нар. терефталова киселина (PTA), продукт, произвеждан от CEPSA Quimica в завода й в Испания и Канада.
 • Пластмаса. Пластмасата е материал, добит от съединения, получени от суров нефт и природен газ. Едно от приложенията, които намира пластмасата е в производството на играчки, тъй като може да понесе механичното и физично напрежение. Неговата употреба, също така намалява разходите за производство на тези продукти. Пластмасата включва в своя състав различни химични продукти като полистирол, полиетилен и полипропилен и др. CEPSA Quimica произвежда и продава широка гама от нефтохимични деривати, както и суровини с различни приложения за всички видове пластмаси.

На бензиностанцията

 • Бутан. Той е един от т.нар. „Втечнени нефтени газове” (LPG). Това е лек продукт, получен от суров нефт. Основната разлика между бутана и пропана (друг вид LPG) е, че температурата на изпраряване на бутана започва от около 0 С. Именно поради тази причина той трябва да се съхранява на закрито и на топло място през зимата. Основно се използва за домакински нужди като готвене, отопление и топла вода. CEPSA добива този продукт в трите си рафинерии и го продава по бензиностанциите, като в допълнение го доставят и до дома. Бутанът се съхранява в съдове от неръждаема стомана, които са леки и  максимално безопасни.
 • Бензин. Бензинът е комбинация от различни продукти, получени чрез дестилирането на суров нефт и заедно с дизела, е най-употребяваното гориво в автомобилната индустрия. Бензинът трябва да е съобразен с редица спецификации. Една от тях е октановото число, което показва детонационната устойчивост. Най-често срещаните типове бензин са Безоловен 95 и Безоловен 98. CEPSA произвежда нефт в нейните три рафинерии и от скоро започва да продава нов вид гориво – OPTIMA, което успява да подобри работата на двигателя, благодарение на една изключителна комбинация от добавки.
 • Магазини DEPASO. Тези магазини се стремят да задоволят потребностите на шофьорите по време на пътуването им. Там се предлага пресен хляб и сладкарски изделия, снаксове, безалкохолни напитки, вестници, автомобилни аксесоари, хранене, химическо чистене и още много други услуги.
  CEPSA има много важна позиция на този пазар, тя държи 810 магазина в Испания и 36 в Португалия.
 • Смазочни масла. Тези продукти се състоят от базово масло, основно извличано от суровия нефт, и от различни добавки. Те представляват съединения, които се добавят в малки количества, за да се получи смазочното масло, което съответства на исканото качество и приложение. Смазочните масла се използват за намаляване на триенето и износването, както и уплътняване, охлаждане, защита и почистване на механизмите. CEPSA има завод за производство и бутилиране на смазочни масла в Испания.
 • Бензиностанции. Освен, че предлага продуктите си на пазара, CEPSA разполага и с мрежа от 1758 бензиностанции, като 1483 от тях са на територията на Испания, а останалите 275 са разпръснати из цяла Португалия.


На полето

 • Пропан. Той е един от т.нар. „Втечнени нефтени газове” (LPG). Това е лек продук, получен от суров нефт. Той има силна топлинна енергия и обикновено се съхранява на вън, дори и при студено време (до - 42ºС). Пропанът има много приложения: за домакинска употреба (основно за отопление и топла вода) и в индустриалните услуги и фермите. CEPSA получава този продукт в трите си завода в Испания и го продава в 35-килограмови кутии, като предлага и пълнене на индивидуални резервоари.
 • Фунгициди и хебрициди. Тези химични субстанции се използват за контрол, предотвратяване или унищожение на плевелите или предотвратяване растежа на вредни гъбички, които засягат селскостопанските насаждения, нанасят щети на посевите и причиняват болести. CEPSA Quimica произвежда и продава фенол и метиламин, които са включени в състава на фунгицидите и хебрицидите
 • Селскостопански дизел. Също наречен селскостопански дизел „Б”, се използва предимно за тежкотоварни земеделски превозни средства. Като гориво, неговият състав е близък до този на газьола, единствената разлика е в това, че сумата на данъка, налаган върху селскостопанския дезел е по-малка, тъй като той е обект на субсидия. Поради тази причина той може да бъде използван само в случаите, указани в закона. CEPSA произвежда дизел в трите си рафинерии.
 • Торове. Тези субстанции се използват за да обогатят почвата и за по-бърз растеж на растенията. Най-общо могат да бъдат класифицирани в две групи: органични и минерални. Минералните включват химични торове, в чиито състав влиза сярата, продукт, който CEPSA получава в своите рафинерии и продава чрез CEPSA Qumica.

Дейности

Сондажни дейности - E&P

CEPSA сондира и извършва производствени дейности, свързани с петрол и газ в Алжир, като също така има присъствие в Колумбия, Египет и Перу.

Рафиниране и снабдяване

През последната година CEPSA добива повече от 22 милиона тона суров нефт (159 милиона барела) основно от Арабския залив и Западна Африка. Трите рафинерии на CEPSA рафинират 21.6 милиона тона през този период. Тези три завода представляват над 1/3 от националния капацитет за дестилация.

Рафинерия La Rábida. Рафинерията La Rábida отваря врати през 1967 в Палос де ла Фронтера (Хуелва). Производствените помещения и пристанищни съоръжения показват, че рафинерията може да съхранява и разпространява широка гама от продукти за индустриални и потребителски нужди (бензин, пропан, бутан, мазут, асфалт и др.). Рафинерията също разработва технологии за опазване на околната среда.
Рафинерията заема площ от 2.4 милиона кв.м. Там работят 800 наети на постоянен трудов договор, като също така има и много подизпълнители. Именно те генерират непреки работни места в областта.
Рафинерията увеличава своя продуктов капацитет за средни дестилати (Проект за разширяване на капацитета на средни дестилати, MDCE). Този проект в комбинация с други, дава увеличение на общия капацитет на рафинерията на 9,5 милиона тона, с 2 милиона тона се покачва продукцията на гориво и керосин, продукти, за които има дефицит в Испания. Проектът “MDCE” стартира през Март 2010 и общата инвестиция за него възлиза на 1 милиард евро. През тези години в проекта са участвали общо 140 служители и 200 изпълнители.

Рафинерия Тенерифе. Изборът на Тенерифе като място за основаване на първата рафинерия на CEPSA през 1930 оказва голямо влияние върху промишленото, икономическо и социално развитие както в Санта Круз де Тенерифе, така и на Канарските острови, като цяло. Това стратегическо местоположение прави възможно снабдяването с нефтени деривати на различни пазари (Канарските острови, континенталната част на Испания, Африка, Северна и Южна Америка). Извършвайки своята дейност, CEPSA поставя специален акцент на опазването на околната среда, безопасността и качеството, които са подкрепени чрез различни акердитации, като ISO и EMAS.
Рафинерията заема площ от около 500,000 m², като там работят повече от 400 постоянно наети служители, като цифрата би била много по-голяма, ако се включат служителите от обслужващите фирми и непряко наетите от промишлените отрасли в Канарските острови.
През последните две години в Тенерифе работи програмата „Тенерифе 2012”, която цели подобряване рентабилността и конкурентоспособността, увеличаване капацитета и подобряване енергийната ефективност и подобрения на биологичната обработка на пречиствателните станции.

Рафинерия Gibraltar - San Roque. Тъй като е основана на стратегическо, за износа, място през 1967 , рафинерията Gibraltar - San Roque силно се интегрира към заобикалящите я нефтохимични комлекси и други местни индустрии, които рафинерията снабдява с енергийни продукти. В нейните обработващи звена функционират технологии, предназначени както за спестяване на енергията, така и за осигуряване на максимална безопасност на хората и съоръженията.
Рафинерията заема площ от 1,5 милиона кв.м. Там работят над 1000 работници, като има и още много други фирми подизпълнители.
Наскоро вградените подобрения и нови проекти увеличават произведената, в тази рафинерия, енергия.Маркетинг

CEPSA поддържа своята търговска дейност посредством традиционните продажбени канали и една широка национална и международна мрежа. Една от целите за засилване връзките с клиенти е включването на нови места за продажба и актуализирането на настоящите.
Миналата година продажбите на CEPSA в Испания и Португалия възлизат на 22,6 милиона тона, а потреблението в Испания и Португалия, като цяло, достига до 77.6 милиона тона. Това показва, че продуктите на CEPSA заемат повече от 1/3 от цялостното потребление.

Гориво. Мрежата от бензиностанции на CEPSA в Испания и Португалия има 1 758 обекта, от които 1 483 са в Испания, а останалите 275 са разпръснати из цяла Португалия. CEPSA остава пазарен лидер при магазините на бензиностанциите, с 829 магазина в Испания и 39 в Португалия.

Корабни горива. CEPSA е лидер на пазара в Испания (включително Канарските острови и Гибралтарския проток). Също така има солидно присъствие в Мароко и Панама. Освен това, компанията има силни позиции в риболова, посредством дъщерната си фирма „Petropesca”.

АВИАЦИОННИ ГОРИВА. Аиационните горива, произвеждани от CEPSA се използват директно за нуждите на големите испански и международни авиационни компании и летища.

Втечнени нефтени газове: пропан и бутан. CEPSA доставя по домовете авто газ, пропан и бутан посредством мрежата си от 90 дистрибутора. Тези стоки също могат да бъдат намерени и на още 2200 места, като 730 от тях са бензиностанциите на CEPSA. Потребителите на тези продукти в момента надвишават 2,5 милиона.

Асфалт. CEPSA произвежда асфалт в рафинериите си в Тенерифе, Ла Рабида и ASESA в Тарагона, която е 50% собственост на CEPSA. Номиналната стойност на производствения капацитет е повече от 1 милион тона годишно. През 2010, на дъщерното дружество на CEPSA – PROAS, бе присъдена ЕО марка за производство на асфалт, която позволява свободното движение на тези продукти между държавите-членки на ЕС и износа ми на международните пазари.

Масла. CEPSA е една от водещите компании на испанския пазар в продажбата и дистрибуцията на смазочни материали във всички отрасли и сегменти. Продуктите се предлагат под марките CEPSA и Ertoil. През 2010 продажбите на базови масла, парафин, смазочни масла и греси, надвишават 271 000 тона.

Основни нефтопродукти. CEPSA развива дейносттта си в нефтохимично направление, както за основните продукти, така и за такива извлечени от ароматни въглеводороди. Продават се предимно суровини като бензол, толуол, разтворители, пропилен, ксилол и циклохексан.

Логистика и износ. CEPSA работи с ефикасни транспортни схеми, които позволяват да се отговаря адекватно на многобройните клиенти, намиращи се на различни места, като разбира се всичко трябва да се случи в установения срок, независимо дали става въпрос за снабдяване с гориво за корабите на пристанищата, самолетите на летищата, за бензиностанциите и електроцентралите.

Нефтопродукти. Нефтохимичната дейност на CEPSA е силно свързана с тази по рафиниране. Като резултат от това, продуктите са със значителна добавена стойност, което позволява на продуктите да се превърнат в суровини за различни индустрии, където да намерят редица приложения, например пластмаси, почистващи препарати, синтетични влакна, РЕТ бутилки и други. В началото на 2011 г. CEPSA Quimica придоби Artenius San Roque. По този начин CEPSA разшири своето нефтохимическо производство, както и присъствието си в нефтохимичната промишленост. С това придобиване, CEPSA стана един от двамата производители на РТА, PIPA и РЕТ, на световно ниво.

Прирoден газ. Една от стратегическите цели на CEPSA е да бъде ключов играч в испанския газов сектор. За тази цел компанията ораганизира различни дейности свързани с маркетинга, проучванията и транспорта на газ.
Колкото до изследването на природен газ, CEPSA в момента е в съдружие с TOTAL, като проучванията се извършват в Алжир и най-вече в басейна Тимимун.
МЕДГАЗ е създаден през 2011 г., от CEPSA и Sonatrach. В него имат дялови участия различни международни енергийни компании. МЕДГАЗ е газопровод, който свързва директно Алжир с Европа, преминавайки през Испания. Този проект е стратегически и за двете страни. Той функционира от началото на Април 2011. Чрез МЕДГАЗ CEPSA ще транспортира 1.6 милиарда кубични метра природен газ на година, като ще осигурява по-бързи и по-рентабилни доставки за Южна Европа.

Електричество. За да подобри енергийната ефективност на своите рафинерии и промишлени предприятия, CEPSA има седем централи за комбинирано производство на енергия. Процентът на използвана от тях енергия е средно 92%. От 2010 влиза в действие нова централа за комбинирано производство на енергия в рафинерията в Ла Рабида. Новата централа е с инсталирана мощност 50,5 MW и капацитет за производство на пара – 142 ТМ/ч. Компанията цели своето постоянно развитие в тази област, като за тази цел се изготвят проекти за отваряне на нови централи за комбинирано производство на енергия. CEPSA също така работи и в сътрудничество с други компании в тази насока.


Опазване на околната среда

CEPSA разбира, че естеството на дейността й, влияе пряко на околната среда. Компанията е поела ангажимент за намаляване влиянието на дейността й върху околната среда, като за целта прилага голям набор от механизми, насочени в това направление.

 

Мениджмънт „Околна среда”

Околната среда се превърна в ключов проблем през последните години. Стратегията на CEPSA в тази насока се основава върху увеличаване енергийната ефективност на технологичния процес, което води до използване на по-малко количество суровини и намаляване на вредните емисии.

Политика „Околна среда”

С цел да се осигури равномерно действие в посока опазване на околната среда, фирмата е установила Основни Екологични Регламенти, които определят основните политики и принципи, насочени към екологичните стандарти, прилагани в дейността.

Компанията спазва установения в закона ред за опазване на околната среда и цели непрекъснато подобрение на дейностите по предотвратяване замърсяването на околната среда. Ежегодно се поставят нови цели и насоки в политиката за околната среда, на които компанията трябва да отговоря.

Външно регулиране

CEPSA прилага всички, приложими в дейността й, закони по отношение на околната среда, като там, където няма регламентирано законодателство, компанията следва най-високите съществуващи стандарти.


Парникови газове

Повишаващото обществено безпокойство по повод увеличавене концентрираността на парниковите газове (GHG), води до много предизвикателства за индустрията.

Мерките, предприемани от CEPSA

GHG Мениджмънт е насочен към две основни корпоративни звена:

 • Комитет „СО2”, чиято мисия е да гарантира спазването на действащото законодатлество, свързано с проблемите на парниковите емисии и да направи така, че всички мерки да бъдат навременно взети.
 • Отдел за управление на GHG, който създава система за наблюдение на емисиите на въглероден двуокис и следи за съответствие с насоките на Протокола от Киото, както и европейските и национални разпоредби. Този отдел също така предлага и управлява стратегии, необходими за постигане целите, посочени от Дружеството за намаляване на емисиите.

Ефективно и икономично използване на енергията:

Ефективното използване на енергията води до използване на по-малки количества суровини и съответно по-малко вредни емисии в атмосферния въздух. Основните насоки, в които се действа са увеличаване производството на среден клас дестилати, оптимизация на процеса, подкрепа на комбинираното производство на енергия, постепенното заместване на течното гориво с природен газ и намаляване на енергийните загуби в енергийната мрежа.


Безопастност

CEPSA разбира безопасността, като една политика, обхващаща хора, дейности и продукти. Безопаснастта предполага задължение към безопасността на хората и съоръженията във всекидневните дейности, анализиране на риска и управление процеса на промяната, организацията и продуктите, както и участието на целия персонал във вземането на предпазни мерки.


Качество

CEPSA има постоянно задължение да предоставя качествени стоки и услуги на клиентите си, като се ангажира с бърза доставка, ефективност и безопасност. Създавенето на стойност се гради върху безопасни за употреба продукти, тяхната ефективност и стремеж към опазване на околната среда.

Едно от предизвикателствата, които CEPSA поема е да въведе в цялата компания култура на иновации – създаване на процеси, които да насърчават креативността и съответно да се генерират нови идеи, които да носят печалби на компанията и да са полезни за потребителите.

Една от стратегическите цели на CEPSA е да прилага научноизследователските резултати в производствения процес, както и да развива нови продукти.

Изследователският център на CEPSA, разположен в индустриален имот в Alcalá de Henares (Мадрид), е с размери от 12,000 кв. м., като там работят над 50 професионалиста. Този център развива негови собствени технологии, използвайки най-модерното аналитично оборудване. Освен това помага и на производствените и маркетингови отдели.

Откакто е открит през 1975 г. в Сан Фернандо де Хенарес, и след това преместен в Алкала де Хенарес, изследователският център на CEPSA е изключително активен в такива области като молекулярна биология, биохимия, полимерни деривати, фина химия, рафиниране и нефтохимия. От 1986 г. изследователският център подкрепя и оказва техническа помощ на нефтохимичните и рафиниращи процеси и продукти, като специално внимание се отделя на проблемите, свързани с околната среда.

Изследователският център ръководи проект за извличане на биодизел от водорасли и други продукти, характеризиращи се с добавената си стойност. Най-успешните проекти са показали, че за да се получат дизелови горива с биоелементи, в процеса на хидрогенерация трябва да се използват съществувящите ресурси едновременно от зеленчукови масла и фосили.
CEPSA има практика да си сътрудничи с университетите в Испания, предлагайки на студентите различни програми за обучения и изследвания.
 • Португалия. На пазара в Португалия CEPSA продава горива, асфалт, смазочни материали, корабно гориво и пропан. Има широка мрежа от бензиностанции, както и дъщерни дружества - CEPSA Portuguesa.
 • Алжир. В Алжир, CEPSA проучва и добива нефт и газ.
 • Белгия. В Белгия CEPSA работи в областта на нефтохимията и заема определени позиции на пазара.
 • Бразилия. CEPSA е активна в нефтохимичните и маркетинг направления. CEPSA в Бразилия също работи за увеличаване на проучванията в тази зона.
 • Канада. CEPSA е активна в областта на нефтохимията.
 • Италия. В Италия CEPSA работи в областта на нефтохимията и търговията.
 • Мароко. В Мароко CEPSA търгува с корабни горива и извършва дейности по дистрибуция на горива.
 • Холандия. CEPSA работи в областта на нефтохимията и търговията.
 • Панама. В Панама CEPSA търгува с корабни горива от двете страни на пролива, в пристанищата Балбоа и Кристобал.
 • Великобритания. CEPSA работи в областта на нефтохимията и търговията.
 • Египет. CEPSA Е&P се намира в Египет от 2004 насам чрез дъщерното дружество CEPSA Египет SA B.V.
 • Перу. CEPSA развива своята дейност чрез придобиване на дялове в договори за проучване и производство на въглеводород, като си партнира с много фирми.
 • Колумбия. В Колумбия CEPSA прави бизнес чрез проучване и производство на въглеводороди, чрез дъщерното си дружество – CEPSA Колумбия.