Продукти Автомобилни батерии


Автомобилни батерииМоже да изберете от показаните акумулатори според четирите основни характеристики на експлоатация:

Избор на мощност на двигател

УСЛОВИЕ 1

Избор според мощност на двигателя
Избор на ниво на оборудване

УСЛОВИЕ 2
Избор според ниво на оборудване
Избор на климатични условия

УСЛОВИЕ 3
Избор според климатични условия
Избор на употреба

УСЛОВИЕ 4
Избор според изминавания път